۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد

رشد حرکتی

عنوان درس

نوع درس

دریافت

روش های آماری

نظری/تخصصی

روش های و طرح های تحقیق در علوم رفتار حرکتی

نظری/تخصصی

مبانی عملکرد انسانی

نظری/تخصصی


رشد جسمانی

نظری/تخصصی

رشد حرکتی در طول عمر

نظری/تخصصی

تربیت بدنی رشدی

نظری/تخصصی


عوامل موثر بر رشد حرکتی

نظری/تخصصی


ارزیابی رشد حرکتی

نظری/تخصصی


سمینار رشد حرکتی

نظری/تخصصی

کنترل حرکتی

نظری/ تخصصی

روانشناسی ورزشی

نظری/اختیاری

اختلالات رشد و یادگیری حرکتی

نظری/اختیاری

آزمایشگاه رفتار حرکتی

عملی/اختیاری

اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش

نظری/ اختیاری

روان شناسی رشد

نظری/اختیاری

فعالیت بدنی و بیماری های خاص

نظری/اختیاری


پایان نامه

عملی

-

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/03
تعداد بازدید:
651
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.