۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلي_تربیت بدنیمنو اصلي_تربیت بدنی
درباره دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رفتار حرکتی</span>رفتار حرکتی
کارشناسی علوم ورزشی
کارشناسی ارشد رفتار حرکتی
دکتری رفتار حرکتی
مدیریت ورزشی
سرفصل دروس به تفکیک مقاطع و گرایش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد</span>افراد
رياست دانشكده
كارشناسان
کارشناسان بازنشسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره های تماس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منوی فرهنگی و دانشجویی</span>منوی فرهنگی و دانشجویی
اخبار و فعالیت های فرهنگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور فرهنگی</span>امور فرهنگی
سامانه جامع
آیین نامه ها
فرم ها
فرآیندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور دانشجویی</span>امور دانشجویی
دانشجوی نمونه
کمیته انضباطی
مرکز مشاوره
مدد‌کاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت سبز</span>مدیریت سبز
اقدامات دانشکده
سایت مدیریت سبز
Collapse منو گروه رفتار حرکتیمنو گروه رفتار حرکتی
درباره گروه
اعضای هیات علمی
بازنشستگان
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
برنامه کلاسها
پايان نامه ها
طرح درس استادان
Collapse منو گروه فیزیولوژی ورزشیمنو گروه فیزیولوژی ورزشی
درباره گروه
اعضای هیات علمی
بازنشستگان
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
برنامه کلاسها
پايان نامه ها
طرح درس
Collapse منو گروه مدیریت ورزشیمنو گروه مدیریت ورزشی
درباره گروه
اعضای هیات علمی
بازنشستگان
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
برنامه کلاسها
پايان نامه ها
طرح درس
Collapse منو دومنو دو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشكده</span>درباره دانشكده
تاریخچه
افتخارات
رشته ها و مقاطع تحصیلی
چشم انداز و اهداف
نمودار سازماني
رياست دانشكده
معاونين و مديران
شوراها و كارگروه هاي تخصصي
پرسش هاي متداولFAQ
ارتباط با رياست دانشكده
ارتباط با دانشكده
نظرات و پيشنهادات
نقشه سايت
منشور اخلاقی
برنامه راهبردي و عملياتي
مجموعه تصاوير
مجموعه فيلم
مجموعه صوت
شماره هاي تماس
فرآيندها
شماره های تماس
چشم انداز دانشگاه الزهرا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشی</span>امور آموزشی
معاون آموزشي
تقويم آموزشي
اطلاعیه های آموزش
دفاعيه ها
اخبار و اطلاعيه هاي دانش آموختگان
اخبار و اطلاعيه هاي استعداد درخشان
وظايف آموزش
اخبار دفاعيه ها
راهنمای آموزشی جدیدالورود
اخبار و اطلاعيه هاي آموزش
آيين نامه آموزشي كارشناسي
آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد
آيين نامه آموزشي دكتري
آيين نامه امتحانات
فرم های کارشناسی
فرم های کارشناسی ارشد
فرم هاي دكتري
فرآيندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشي</span>امور پژوهشي
معاون پژوهشي واجرايي دانشكده
نشريات
پژوهشگران برتر
آيين نامه ها و فرم هاي پژوهشي
اعتبارهای پژوهشی (گرنت)
فرايندهاي پژوهش
فهرست نشريات علمي معتبر و نامعتبر
آثار وتاليفات اساتيد و كارمندان
طرح هاي پژوهشي مصوب اعضاء هيات علمي
فرآيندها
اخبار پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اجرايي و فرهنگي</span>امور اجرايي و فرهنگي
معاون اجرايي
آئين نامه ها
فرم ها
آشنايي با انجمن هاي علمي دانشجويي
انجمن علمي، دانشجويي تربيت بدنيدانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.