۱۴۰۳ دوشنبه ۲۷ فروردين

افتخارات

اعضای هیات علمی /Dorsapax/userfiles/Sub1/ostad.pdf

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/01
تعداد بازدید:
1474
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.