۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
معاونين و مديران

معاون آموزشی

دکتر نوارچی 
شماره تماس: 88060490-85692671


 معاون پژوهشی و اجرائی

 

دکترپروانه شمسی پور(PhD)
شماره تماس: 85692698-85692671
 

 

 

 مدیر گروه رفتار حرکتی

دکتر مریم رحیمیان مشهدی
دکترای رفتار حرکتی(PhD) 
شماره تماس: 85692990 

آدرس پست الکترونیکی: mrahimiyan@alzahra.ac.ir
 

 مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی

دکتر نیکو خسروی
دکترای فیزیولوژی ورزشی(PhD) 
شماره تماس: 85692674 

 

 مدیر گروه مدیریت ورزشی

دکتر مریم مختاری دینانی
دکترای مدیریت ورزشی (PhD)
شماره تماس: 85692698

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/10
تعداد بازدید:
5947
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.