۱۴۰۰ شنبه ۹ بهمن

انجمن علمی رفتار حرکتی

تاریخ برگزاری
نام وبینار
لینک عکس
1400/10/14
 
وبینار آموزشی رویکرد های آموزشی و طراحی تمرین پویایی های بوم شناختی و سیستم های پویا
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/13
تعداد بازدید:
56
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.