۱۴۰۰ شنبه ۹ بهمن

كارشناسان

نام و نام خانوادگی 

 تحصیلات

سمت

 داخلی

 ایمیل

 عکس

 ناهید تقوی

 دیپلم اقتصاد

 بازنشسته

 -

N.taghavi@alzahra.ac.ir

 

 نرگس فخارزاده

 دیپلم علوم تجربی

 مسئول دبیرخانه

 85692461

N.farkharzade@alzahra.ac.ir

 

 زرانگیز محمودی

 دیپلم ادبیات و علوم انسانی

متصدی اماکن ورزشی 

 85692681

 Z.mahmudi@alzahra.ac.ir

 

 مریم ابوالقاسمی

کارشناسی آموزش بزرگسالان

 کارشناس آموزش

 85692695

M.abolghasemi@alzahra.ac.ir 

 

فرشته صادقی 

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی 

 کارشناس مسئول آموزش

 85692675

 F.sadeghi@alzahra.ac.ir

 

مهدیه رحمانی 

کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی

-

 -

 

 لیلا دولت آبادی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناس مسئول آزمایشگاه-پژوهش

 85692457

L.dolatabadi@alzahra.ac.ir

 

 ستاره حبیب اللهی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

کارشناس آزمایشگاه-پشتیبان مجازی

 85692947

 S.habibollahi@alzahra.ac.ir

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/28
تعداد بازدید:
7590
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.