۱۴۰۳ دوشنبه ۲۷ فروردين

طرح درس استادان

عضو هیات علمی

نام درس

دریافت

دکتر پریسا حجازی

 رشد جسمانی 

فایل

دکتر پریسا حجازی

 رشد حرکتی  فایل

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/08
تعداد بازدید:
1940
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.