۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد

آموزش تربیت بدنی

 عنوان درس

نوع درس

دریافت

روش های آماری

نظری/پایه

روش های و طرح های تحقیق در علوم رفتار حرکتی 

نظری/پایه

مبانی عملکرد انسانی

عملی/پایه


نظریه های آموزش  تربیت بدنی

نظری/تخصصی

اصول و روش های آموزشی اثربخش در تربیت بدنی

نظری/تخصصی

روانشناسی آموزش تربیت بدنی

نظری/تخصصی


تدوین برنامه درسی تربیت بدنی

نظری/تخصصی


ارزشیابی آموزشی در تربیت بدنی

نظری/تخصصی


سمینار آموزش تربیت بدنی

نظری/تخصصی

رشد حرکتی در طول عمر

نظری/ تخصصی

یادگیری حرکتی پیشرفته

نظری/انتخابی

کارورزی

عملی/انتخابی

اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش

نظری/انتخابی

آزمایشگاه رفتار حرکتی

عملی/انتخابی

روانشناسی ورزشی

نظری/انتخابی

فعالیت بدنی و آموزش تندرستی

نظری/انتخابی


پایان نامه

نظری

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/03
تعداد بازدید:
964
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.