۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد

مدیریت بازاریابی ورزشی

عنوان درس

نوع درس

دریافت

اصول و مبانی بازاریابی ورزشی

نظری/تخصصی

سمینار در مدیریت بازاریابی ورزشی

نظری/تخصصی

نظریه های سازمان و مدیریت

نظری/تخصصی


کارورزی در بازاریابی ورزشی

عملی/تخصصی

مدیریت برند و بلیط فروشی در سازمان های ورزشی

نظری/تخصصی

اخلاق در ورزش

نظری/انتخابی


مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

نظری/انتخابی


مدیریت رفتار سازمانی

نظری/انتخابی


مدیریت بازاریابی در سازمان های ورزشی المپیک

نظری/انتخابی

روش تحقیق در مدیریت ورزشی

پایه

تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش

پایه

اصول و مبانی مدیریت

پایه

پایان نامه

-

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/03
تعداد بازدید:
540
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.