۱۴۰۳ يکشنبه ۶ خرداد

فیزیولوژی کاربردی

عنوان درس

نوع درس

دریافت

روش های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی

نظری/تخصصی 

 

روش های آماری در فیزیولوژی ورزشی

نظری/تخصصی

 

آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته

نظری/تخصصی


بیوشیمی و متابلیسم ورزشی

نظری/تخصصی

 

فیزیولوژی تمرین و عملکرد ورزشی

نظری/تخصصی

 

توسعه عوامل آمادگی جسمانی

نظری/تخصصی


راهبردهای تغذیه ای در ورزش

نظری/تخصصی 


خستگی و ریکاوری

نظری/تخصصی


ارزیابی فیزیولوژیکی عملکرد ورزشی

نظری-عملی/تخصصی 

 

سمینار در فیزیولوژی ورزشی کاربردی

نظری/ تخصصی

 

کارورزی در ورزش قهرمانی

عملی/اختیاری 

 

تمرین و بدنسازی در ورزش های تیمی

 نظری/اختیاری

 

تمرین و بدنسازی در ورزش های انفرادی

 نظری/اختیاری

 

استعدادیابی ورزشی پیشرفته

نظری/ اختیاری

 

فناوری های نوین در ورزش

نظری/اختیاری

 

فیزیولوژی ورزشی دوران رشد

نظری/اختیاری 


استرس محیطی و عملکرد ورزشی 

 نظری/اختیاری

 

فیزیولوژی ورزشی گروه های خاص 

 نظری/اختیاری

 

 کارآفرینی در فیزیولوژی ورزشی

نظری/اختیاری 

 

یک درس از گرایش های دیگر 

 نظری/اختیاری

 -

پایان نامه 

عملی 

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/03
تعداد بازدید:
745
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.