۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد

یادگیری حرکتی

عنوان درس

نوع درس

دریافت

روش های آماری

نظری/تخصصی

روش های و طرح های تحقیق در علوم رفتار حرکتی 

نظری/تخصصی

مبانی عملکرد انسانی

نظری/تخصصی


اکتساب مهارت های حرکتی

نظری/تخصصی

کنترل حرکتی

نظری/تخصصی

یادگیری حرکتی پیشرفته

عملی/تخصصی


اندازه گیری حرکات انسان

نظری/تخصصی


سمینار در کنترل حرکتی

نظری/تخصصی


سمینار در یادگیری حرکتی

نظری/تخصصی

رشد حرکتی در طول عمر

نظری/ تخصصی

روانشناسی شناختی

نظری/اختیاری

بیومکانیک حرکات انسان

نظری/اختیاری

آزمایشگاه رفتارحرکتی

عملی/اختیاری

روانشناسی ورزشی

نظری/ اختیاری

اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش

نظری/اختیاری

اختلالات یادگیری حرکتی

نظری/اختیاری


پایان نامه

عملی

-

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/03
تعداد بازدید:
790
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.