۱۴۰۱ جمعه ۱۰ تير

انتصاب ها

 ا
نتصاب خانم دکتر مریم مختاری دینانی به سمت مدیر  گروه آموزشی مدیریت ورزشی

تاریخ به روزرسانی:
1401/01/29
تعداد بازدید:
3421
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.