۱۴۰۲ پنج شنبه ۳ فروردين

اخبار دفاعیه ها دانشکده علوم ورزشی

 اخبار دفاعیه های دانشکده علوم ورزشی اسفند ماه1400  
 ردیف  روز  نام دانشجو
 مقطع-رشته  فایل اطلاعیه
 وضعیت  لینک گزارش دفاع پایان نامه
 1
 شنبه
1400/12/07
 فائزه آروین
 کارشناسی ارشد-مدیریت ورزش
 
 انجام شد
 لینک گزارش
 2
 چهارشنبه
1400/12/18
 ساعت 8
 رعنا هاشمی
 کارشناسی ارشد-رفتار حرکتی
 انجام شد
 لینک گزارش
 3
 شنبه
1400/12/21
ساعت8
مریم نجفی شهنا
 کارشناسی ارشد-رفتارحرکتی
 انجام شد 
 لینک گزارش
4
 شنبه
1400/12/21
ساعت11
 مریم حسین پور
 کارشناسی ارشد-رفتارحرکتی
 انجام شد 
 لینک گزارش
 5
 شنبه
1400/12/21
ساعت13الی15
 زهرا دیوجان
 کارشناسی ارشد-مدیریت ورزش    انجام شد
 لینک گزارش
 6
 شنبه
1400/12/21
ساعت15الی17
 بهاره آقاجری نیا
 کارشناسی ارشد-مدیریت ورزشی
 انجام شد
 لینک گزارش
 7
 شنبه
1400/12/21
ساعت15:30
الی 17
طنین نراقی
 کارشناسی ارشد -مدیریت ورزش
  انجام شد
 لینک گزارش
 
 
اخبار دفاعیه های دانشکده علوم ورزشی بهمن ماه1400
 

ردیف

روز

نام دانشجو

مقطع – رشته

فایل اطلاعیه

وضعیت

لینک گزارش دفاع پایان نامه

1

دوشنبه

 1400/11/18

الهه ملک محمدی گل سفیدی

کارشناسی ارشد – رشته رفتار حرکتی

 

 انجام شد

لینک گزارش

2

دوشنبه

1400/11/18

مهسا نجفی

کارشناسی ارشد – رشته رفتار حرکتی

 

 انجام شد

لینک گزارش

 

اخبار دفاعیه های دانشکده علوم ورزشی دی ماه1400
 ردیف  روز  تاریخ  نام دانشجو
 مقطع-رشته  فایل اطلاعیه
 وضعیت
 1  سه شنبه
1400/10/07
 فائزه تقی نژاد مهاجر
 کارشناسی ارشد-رفتار حرکتی
 انجام شد
 

اخبار دفاعیه های دانشکده علوم ورزشی مهر ماه 1400

ردیف

روز

تاریخ

نام دانشجو

مقطع-رشته

فایل اطلاعیه

وضعیت

1

سه شنبه

1400/07/21

ناهید نظری

کارشناسی ارشد-رفتار حرکتی

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

 انجام شد

2

یک شنبه

1400/07/25

الهام رضایی

کارشناسی ارشد

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

 انجام شد

3

یک شنبه

1400/07/25

مریم غفاری

کارشناسی ارشد-رشته مدیریت ورزشی

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

 انجام شد

4

دوشنبه

1400/07/26

محیا کریمی

کارشناسی ارشد

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

 انجام شد

5

دوشنبه

1400/07/26

پگاه حامی فرد

کارشناسی ارشد

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

 انجام شد

6

سه شنبه

1400/07/27

ملیکا مرادی دهقی

کارشناسی ارشد

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

 انجام شد

7

سه شنبه

1400/07/27

راضیه غلامی

کارشناسی ارشد-رفتار حرکتی

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

 انجام شد

8

چهارشنبه

1400/07/28

مهسا آزادفر

کارشناسی ارشد-رفتار حرکتی

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

  انجام شد

9

چهارشنبه

1400/07/28

گلناز رضاییان

کارشناسی ارشد-رفتار حرکتی

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

  انجام شد

10

چهارشنبه

1400/07/28

سمیه کونانی

کارشناسی ارشد-مدیریت ورزشی

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

  انجام شد

11

چهارشنبه

1400/07/28

حمیده جمع

کارشناسی ارشد-مدیریت ورزشی

 

  انجام شد

12

چهارشنبه

1400/07/28

فهمیه موسوی فرد

کارشناسی ارشد-مدیریت ورزشی

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

  انجام شد

 

تاریخ به روزرسانی:
1400/12/23
تعداد بازدید:
1259
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.