۱۴۰۳ دوشنبه ۲۷ فروردين

قهرمانان ورزشی دانشکده علوم ورزشی

تاریخ به روزرسانی:
1400/12/17
تعداد بازدید:
679
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.