۱۴۰۳ يکشنبه ۶ خرداد

فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

عنوان درس

نوع درس

دریافت

روش های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی

نظری/تخصصی

روش های آماری در فیزیولوژی ورزشی

نظری/تخصصی

آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته

نظری/تخصصی


بیوشیمی و متابلیسم ورزشی

نظری/تخصصی

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته

نظری/تخصصی

اصول و ارزیابی تغذیه

نظری/تخصصی


علم تمرین پیشرفته

نظری/تخصصی


تغذیه، تندرستی و عملکرد ورزشی

نظری/تخصصی


ارزیابی آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی

نظری-عملی/تخصصی

سمینار در فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

نظری/ تخصصی

 کارورزی در تغذیه ورزشی

عملی/ اختیاری 

 

راهبردهای تغذیه ای برای ورزش های تیمی و راکتی 

نظری/اختیاری 

 

 تغذیه و وزن مطلوب عملکرد در ورزشکاران

نظری/اختیاری  

 

تغذیه ورزشی برای گروه های خاص 

نظری/اختیاری 

 

اختلالات تغذیه ای در ورزش 

نظری/اختیاری 

 

گیاهان دارویی و عملکرد ورزشی 

 نظری/اختیاری

 

 مواد نیروزا و دوپینگ

نظری/اختیاری 

 

استرس محیطی و تغذیه ورزشی 

نظری/اختیاری 

 

کارآفرینی در فیزیولوژی ورزشی 

نظری/اختیاری 

 

یک  درس از گرایش های دیگر 

نظری/اختیاری 

پایان نامه

عملی

-

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/03
تعداد بازدید:
589
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.