۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود ارشدمدیریت ورزشی
با حضور اعضای هیات رئیسه و مدیر گروه و اساتید محترم گروه روزسه شنبه  98/07/16در اتاق 201 ساعت 11:30تشکیل می شود.
تاریخ به روزرسانی:
1398/07/16
تعداد بازدید:
66
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.