۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد

آثار وتاليفات اساتيد و كارمندان

گروه رفتار حرکتی

عنوان

مولف/مترجم

ترجمه/تالیف

سال

عکس

رشد حرکتی

دکتر معصومه شجاعی و دکتر افخم دانشفر

تالیف

1384


یادگیری حرکتی

دکتر معصومه شجاعی

ترجمه

1386


مربیگری موفق

دکتر معصومه شجاعی

ترجمه

1387


اصول ذهنی بسکتبال راهنمای کامل تمرین ذهنی

دکتر معصومه شجاعی

ترجمه

1391


روانشناسی ورزشی(رسیدن به اوج عملکرد)

دکتر معصومه شجاعی

ترجمه

1392


تاثیر ژیمناستیک بر تقویت حافظه کودکان

دکتر رزا رهاوی

تالیف

1393


نمو، فعالیت بدنی و رشد حرکتی در کودکان پیش از بلوغ

دکتر پروانه شمسی پور

ترجمه

1394


تربیت بدنی بدون سالن ورزشی

دکتر رزا رهاوی

ترجمه

1394


راهنمای کاربردی آزمون های روانشناختی و روانشناسی ورزشی

دکتر پروانه شمسی پور

تالیف و ترجمه

1396


آموزش مهارت ورزشی برای مربیان

دکتر پروانه شمسی پور

ترجمه

1397


سنجش فعالیت بدنی تطبیقی و رشدی

دکتر پروانه شمسی پور

ترجمه

1397


رشد حرکتی درطول عمر

دکتر معصومه شجاعی و دکتر پروانه شمسی پور

ترجمه

1397


پژوهش های علوم رفتاری در حوزه تحکیم حافظه حرکتی

دکتر پروانه شمسی پور

تالیف بخشی از کتاب

1398


آموزش یادگیری اثربخش در تربیت بدنی

دکتر رزا رهاوی و دکتر پروانه شمسی پور

ترجمه

1399


گروه مدیریت ورزشی

عنوان

مولف/مترجم

ترجمه/تالیف

سال

عکس

روانشناسی ورزشی

دکتر پرستو اصانلو

ترجمه

1377


ورزش همگانی بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا

دکتر نوشین اصفهانی و دکتر ناهید اتقیا

تالیف

1381

-

ورزش و تندرستی بانوان در محیط کار

دکتر ناهید اتقیا و دکتر نوشین اصفهانی

تدوین

1382

-

جهانگردی ورزشی

دکتر نوشین اصفهانی

تالیف

1388


مدیریت مسابقات و رویدادهای ورزشی

دکتر ناهید اتقیا

تالیف

1388


مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی

دکتر نوشین اصفهانی

ترجمه

1388


زبان تخصصی تربیت بدنی

دکتر نوشین اصفهانی

تالیف

1389


راهنمای زبان تخصصی تربیت بدنی به همراه CD

دکتر نوشین اصفهانی

تالیف

-


تضاد اکسیژن خلاقیت

دکتر پرستو اصانلو

تالیف

1391


بازاریابی ورزشی تهیه طرح های موفق بازاریابی در ورزش

دکتر ژاله معماری

ترجمه

1391


بیومکانیک ورزش و تمرین

دکتر ژاله معماری

ترجمه

1391


زبان تخصصی در علوم ورزشی

دکتر ژاله معماری

تالیف

1392


حقوق ورزشی، کنکاشی حقوقی در کسب و کار صنعت ورزش

دکتر ژاله معماری

تالیف

1394


مدیریت امکانات و رویدادهای مهم ورزشی

دکتر ناهید اتقیا

ترجمه

1395


بازاریابی رابطه مند در ورزش

دکتر ناهید اتقیا

ترجمه

1396


بازاریابی جهانی در ورزش

دکتر ناهید اتقیا

ترجمه

1397


اخلاق ورزشی، آنچه هر شخص باید بداند

دکتر مریم مختاری دینانی

ترجمه

1398

-

مدیریت گردشگری ورزشی- نظریه ها و تجارب

دکتر ناهید اتقیا

تالیف

1398

کارآفرینی ورزشی،توسعه و حفظ یک فرهنگ ورزشی کارآفرینانه

دکتر مریم مختاری دینانی

ترجمه

1399


 رفتار سازمانی در ورزش
دکتر ناهید اتقیا
ترجمه
 1399
 

گروه فیزیولوژی ورزشی

عنوان

مولف/مترجم

ترجمه/تالیف

سال

عکس

ژیمناستیک دختران

دکترآمنه رضوی

ترجمه

1376


سازگاری درون سلولی عضلات قلبی و اسکلتی نسبت به تمرین

دکتر نیکو خسروی

ترجمه

1380


چهارچوب تمرینات کودکان و نوجوانان در ژیمناستیک

دکترآمنه رضوی

ترجمه

1382


علم تمرین

دکتر پروانه نظرعلی

تالیف

1382


سطح بندی المپیکی ژیمناستیک دختران سطح 1-7

دکترآمنه رضوی

تالیف

1386


اصول تغذیه- ورزش و تندرستی

دکتر پروانه نظرعلی

ترجمه

1387


بازی های جهان (زندگی همین است)

دکترآمنه رضوی

ترجمه

1388


65 حرکت اساسی در ژیمناستیک دختران

دکترآمنه رضوی

ترجمه

1389


سرعت در ورزش

دکتر نیکو خسروی

ترجمه

1389


ژیمناستیک دختران 1(آموزش و پرورش)

دکترآمنه رضوی

تالیف

1391


فیزیولوژی ورزشی قلبی-عروقی

دکتر پروانه نظرعلی

ترجمه

1391


راهبرد تامین انرژی(در فصول مختلف)

دکتر پروانه نظرعلی

ترجمه

1391


روانشناسی ورزشی(رسیدن به اوج عملکرد)

دکترآمنه رضوی

ترجمه

1392


روش پژوهش در علوم ورزشی

دکتر افسانه شمشکی

تالیف

1392


همه جانبگی- ریتم، ورزش کودکان

دکترآمنه رضوی

ترجمه

1392


فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی پیشرفته

دکتر پروانه نظرعلی

ترجمه

1392


ژیمناستیک کودکان کمک ها و مراقبت با شرکت فراگیران

دکترآمنه رضوی

ترجمه

1394

-

مبانی انرژی زیستی در ورزش(بیوانرژیک)

دکتر پروانه نظرعلی

تالیف

1394


تغذیه ورزشی پیشرفته

دکتر پروانه نظرعلی

تالیف

1394


پیلاتس(روش تمرینی جهت تعادل بیشتر و انعطاف پذیری)

دکترآمنه رضوی

ترجمه

1395


پرورش مهارت های حرکتی جسمانی (ویژه دختران)

دکترآمنه رضوی

تالیف

1395

-

راهنمای هنرآموز پرورش مهارت های جسمانی، حرکتی

دکترآمنه رضوی

تالیف

1395

-

ارزیابی و کنترل وزن

دکتر پروانه نظرعلی

تالیف

1396


آناتومی و تمرینات پلیومتریک

دکتر پروانه نظرعلی

ترجمه

1397


دوپینگ و سو استفاده از داروها

دکتر پروانه نظرعلی

تالیف

1397


فیزیولوژی ورزشی کودک و نوجوان

دکتر پروانه نظرعلی

تالیف

1398


حرکت شناسی سیستم اسکلتی عضلانی

دکتر لیلا غزاله

تالیف

1399


 

تاریخ به روز رسانی:
1399/08/20
تعداد بازدید:
5460
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.