۱۳۹۹ جمعه ۱۷ مرداد
تاريخچه
 
تاريخچه دانشكده
دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي درپي كسب موافقت اصولي قطعي در سال 1373 براي دوره كارشناسي با سه گروه در گرايش آزاد، دبيري و ورزش معلولين، تاسيس و افتتاح شد. اولين ورودي دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي در دو گروه آزاد و دبيري با ظرفيت 56 نفر در سال 1374 مشغول به تحصيل شدند و براي گرايش جانبازان و معلولين از سال 1376 دانشجو پذيرفته شد. دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه الزهرا (س) اولين و تنها دانشكده اي است كه گرايش معلولين را تا سال 1384 ارائه نموده است.
در ادامه فعاليت اين دانشكده، در سال 1382 اولين دوره كارشناسي ارشد در گرايش فيزيولوژي ورزشي تشكيل شد و تا كنون نيز ادامه داشته است. در سه رشته فيزيولوژي ورزشي (با دو گرايش كاربردي و محض )، رفتار حركتي ( با گرايش يادگيري و كنترل حركتي ) و مديريت ورزشي ( با گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي ) دانشجو مي پذيرد.
 
گرايش هاي و مقاطع تحصيلي ارائه شده تا كنون 
مقطع كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته
بادو گروه آزاد و دبيري با ظرفيت 56 نفر در سال 1374 به عنوان اولين ورودي دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي دانشكده راه اندازي گرديد. گرايش جانبازان و معلولين در مقطع كارشناسي در سال 1376 به تصويب وزارت علوم, تحقيقات و فناوري رسيد. دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي اولين و تنها دانشكده اي است كه تا سال 1384 اين گرايش را در جهت توسعه و رشد ورزش جانبازان و معلولين ارائه نموده است. سه گرايش رفتار حركتي، مديريت ورزشي و فيزيولوژي ورزشي روزانه و شبانه از سال 1385 در جهت رشد و توسعه اختصاصي تر تربيت بدني و علوم ورزشي ارائه شده است.
كارشناسي ناپيوسته تربيت بدني و علوم ورزشي نيز در سال 1382 در اين دانشكده ارائه شد.
 
مقطع كارشناسي ارشد
مقطع كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي با گرايش فيزيولوژي ورزشي در پي درخواست دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه الزهراء (س) و موافقت وزارت علوم, تحقيقات و فناوري در سال1382 با پذيرش 21 دانشجوي شبانه و روزانه تأسيس گرديد و در سال 1390 گرايش مديريت ورزشي و در سال 1389 گرايش رفتار حركتي به تصويب وزارت علوم و تحقيقات و فناوري رسيد.
 
آمار دانشجويان، اعضاء هيئت علمي و كاركنان
اين دانشكده در حال حاضر (سال 1391) با دارا بودن بيش از 240دانشجو در مقطع كارشناسي (75 نفر گرايش فيزيولوژي ورزشي و 80 نفر گرايش مديريت ورزشي و 85 نفر گرايش رفتار حركتي) و بيش از 116دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد در سه رشته ( فيزيولوژي ورزشي 41 نفر و رفتار حركتي 40 نفر و مديريت ورزشي 35 نفر) ، 12 عضو هيئت علمي و 3 كارشناس امور ورزشي ، 2 كارمند رسمي, 1 كارمند پيماني، 7 كارمند قراردادي ، فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي خود را ادامه مي دهد.
 
از بارزترين نكات قوت دانشكده:
تك جنسيتي بودن دانشگاه
توجه ويژه به علمي كردن ورزش زنان و تلاش براي رسيدن به ورزش همگاني
فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي ورزش قهرماني زنان (شركت در عرصه هاي ملي و فرا ملي)
دستيابي به جايگاههاي مديريتي در سطوح مديران ارشد ورزش كشور 
تركيب پرسنل دانشكده از استادان عالي رتبه با داشتن جايگاه هاي ملي در رشته هاي ورزشي مختلف 
تاليف و ترجمه كتب اعضاء هيئت علمي دانشكده در حوزه علوم ورزشي
چاپ مقالات متعدد پژوهشي در نشريات معتبر داخلي و بين المللي
شركت فعال اعضاء هيئت علمي در سمينارها و كنگره هاي بين المللي
بهره گيري از مشاوران فرهيخته ناقل تجربيات كشورهاي پيشرفته
انطباق آموزش علوم ورزشي كشور با قواعد بين المللي ورزشي در بخش زنان همراه با حفظ شعائر اسلامي
عضويت بانوان در مجامع، شوراها و جلسات هم انديشي ملي و فرا ملي
فراهم نمودن زمينه هاي آگاهي مناسب و موثر به منظور علاقمندي جامعه به ويژه زنان
همكاري با اداره كل تربيت بدني دانشگاه براي اعزام دانشجويان ورزشكار به مسابقات دانشجويي داخل و خارج كشور
كسب كرسي بين المللي در مجامع بين المللي
افزايش گستره حيطه آموزش، پژوهش
درآمد زايي نسبتاً مناسب از محل دانشجويان شبانه
داشتن مدارك ورزشي مربيگري و داوري بين المللي توسط اساتيد دانشكده
اشتغال به كار استادان دانشكده به عنوان سر مربيگري تيم هاي ملي بانوان
 
اهداف آتي
احراز جايگاه برجسته علمي و الگو در جهان
احراز جايگاه قطب علمي ورزش زنان در بين دانشگاه هاي تك جنسيتي منطقه
برخورداري از دانشمندان و متخصصين فرهيخته و نخبه در علوم ورزشي كشور 
دستيابي به دانش فناوري اثر بخش متناسب با نيازهاي كشور
كسب رتبه نخست بين دانشگاههاي ويژه زنان منطقه
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/14
تعداد بازدید:
3107
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.