۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ بهمن
چاپ کتاب مدیریت گردشگری ورزشی به نگارش سرکار خانم دکتر ناهید اتقیا
1398/11/02
امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی99-98
1398/11/02
برگزاری جلسه دفاع نگار رضوانی، دانشجوی مدیریت ورزشی
1398/11/02
حضور زهرا نعمتى دانشجوى کارشناسى دانشکده علوم ورزشى دانشگاه الزهرا
1398/11/02
برگزارى جلسه دفاع دانشجو هاجر ابراهیمى پور، کارشناسى ارشد مدیریت ورزشى
1398/10/10
ابلاغ عضویت خانم لیموچی در کارگروه همکاری های بین المللی کشورهای آسیا و اقیانوسیه
1398/10/10
مجموعه تصاویر
کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97
1397/10/16

  • کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97
   کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97
  • کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97
   کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97
  • کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97
   کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97
  • کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97
   کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97
  • کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97
   کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97
  دانشگاه الزهرا
   تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
  تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
   sport[at]alzahra.ac.ir
  تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.