۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد
نشست تخصصی هیات رئیسه دانشگاه از دانشکده علوم ورزشی

گزارش نشست هیات رئیسه دانشگاه

1403/03/26
مجموعه تصاویر
تصاویر -1403-1402
1402/10/06
 • نشست علمی و کاربردی با حضور اساتید مبرز حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی در حوزه علوم ورزشینشست علمی و کاربردی با حضور اساتید مبرز حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی در حوزه علوم ورزشی
  نشست علمی و کاربردی با حضور اساتید مبرز حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی در حوزه علوم ورزشی
 • کارگاه آموزشی کاربرد تحلیل عاملی در تحقیقات علوم ورزشی کارگاه آموزشی کاربرد تحلیل عاملی در تحقیقات علوم ورزشی
  کارگاه آموزشی کاربرد تحلیل عاملی در تحقیقات علوم ورزشی
 •  کارگاه آموزشی جنبش پارالمپیک بانوان در ایران کارگاه آموزشی جنبش پارالمپیک بانوان در ایران
  کارگاه آموزشی جنبش پارالمپیک بانوان در ایران
 • گزارش نشست علمی چالش ها و راهکارهای ورزش بانوان کشور و اعزام های برون مرزی ورزشکاران زن ایرانی گزارش نشست علمی چالش ها و راهکارهای ورزش بانوان کشور و اعزام های برون مرزی ورزشکاران زن ایرانی
  گزارش نشست علمی چالش ها و راهکارهای ورزش بانوان کشور و اعزام های برون مرزی ورزشکاران زن ایرانی
 • جلسه گرامیداشت بازنشستگی سرکار خانم دکتر شمشکیجلسه گرامیداشت بازنشستگی سرکار خانم دکتر شمشکی
  جلسه گرامیداشت بازنشستگی سرکار خانم دکتر شمشکی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.