سه شنبه 04 مهر 1396
اخبار دانشکده
22

برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)

برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)

همایش ملی علوم ورزشی زنان در روز پنجشنبه 19 اسفند ماه سال 1395 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد. نشست اول همایش با عنوان "کارآفرینی در ورزش" به صورت عمومی در سالن اصلی و نشست ها و کارگاه های آموزشی بعد از ظهر به صورت تخصصی در سه محور رفتار حرکتی، فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی در سالن های مختلف برگزار گردید. 
تعداد مشاهده خبر: (538)
کد خبر: 324
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)

نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر کد امنیتی :
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی اخبار