دوشنبه 08 خرداد 1396
اخبار دانشکده
13
چکیده: "کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزارNVIVOدر تحقیقات کیفی علوم ورزشی" توسط آقای دکتر سعید صادقی بروجردی (استاد تمام دانشگاه کردستان) در روز شنبه 96/2/23 با همکاری انجمن مدیریت ورزشی ایران به میزبانی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه الزهراء(س) ساعت 8/30 لغایت 18 در سالن سپیده کاشانی مرکز همایش های بین المللی در قالب طرح دانش افزایی اعضای هیئت علمی برگزار خواهد ... ادامه »
جستجوی اخبار