يکشنبه 03 ارديبهشت 1396
اخبار دانشکده
28
آخرین جلسه کارکنان و رئیس دانشکده علوم ورزشی
چکیده: آخرین جلسه دانشکده علوم ورزشی در سال 1395 بین کارکنان و رئیس دانشکده در روز چهارشنبه 25 اسفند ماه برای بررسی فعالیت ها، نقاط قوت و ضعف هر بخش در سال 95 و برنامه ریزی سال 96 برگزار گردید.
22
برگزاری همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهرا (س)
چکیده: همایش ملی علوم ورزشی زنان در روز پنجشنبه 19 اسفند ماه سال 1395 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد. نشست اول همایش با عنوان "کارآفرینی در ورزش" به صورت عمومی در سالن اصلی و نشست ها و کارگاه های آموزشی بعد از ظهر به صورت تخصصی در سه محور رفتار حرکتی، فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی در سالن های مختلف برگزار گردید. 
14
چکیده: خلاصه مقالات پذیرفته شده در همایش به صورت CD چاپ خواهد شد و هنگام پذیرش در همایش، با ارائه اصل فیش بانکی پرداخت شده اهدا می گردد. شرکت کنندگان می بایست فایل اسکن فیش بانکی خود را به شماره حساب 2177129004003 بانک ملی به نام درآمد اختصاصی معاونت پژوهشی دانشگاه الزهراء به آدرس ایمیل wsportsci.alzahra@gmail.com ارسال کنند. در ... ادامه »
14
پایان کارگاه دو هفته ای رفتار حرکتی برای دانشجویان ممتاز دانشگاه اشراق افغانستان
چکیده: کارگاه رفتار حرکتی برای دانشجویان دانشگاه اشراق هرات افغانستان از بعد از ظهر روز شنبه 30 بهمن تا 11 اسفند ماه سال 1395 به مدت دو هفته (هر روز 6 ساعت) شامل دروس تربیت بدنی رشدی، استعدادیابی ورزشی، روانشناسی ورزشی، سنجش حرکات و مهارت ها، یادگیری و کنترل حرکتی، اختلالات رشد و یادگیری حرکتی، ورزش درمانی و ماساژ آرام سازی، آزمون رورشاخ، آزمایشگاه رفتار ... ادامه »
جستجوی اخبار