۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير
تحويل پايان نامه دانشجويان تحصيلات تكميلي
سئوال:
آيا دانشجويان مي بايستي هنگام تسويه حساب به كتابخانه دانشكده پايان نامه تحويل دهند ؟
پاسخ:
بله . دانشجويان تحصيلات تكميلي موظف هستند كه نسخه الكنرونيكي پايان نامه خود را به كتابخانه تحويل دهند.
تاریخ:
1396/08/15
تعداد بازدید:
54
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ،دانشگاه الزهرا، دانشكده تربيت بدني    كدپستي : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاكس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.