۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير
گواهي اشتغال به تحصيل
سئوال:
فرآيند دريافت گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان غير ايراني چگونه است؟
پاسخ:
گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان غيرايراني در سامانه گلستان ايجاد شده است. دانشجويان غيرايراني مي‌توانند از اين پس در پردازش(12460) (درخواست گواهي اشتغال به تحصيل و شهريه ) با نوع نامه (7) درخواست خود را ثبت نمايند .شايان ذكر است فرآيند آن مانند گواهي اشتغال به تحصيل ساير دانشجويان انجام مي گردد.
تاریخ:
1396/08/15
تعداد بازدید:
127
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ،دانشگاه الزهرا، دانشكده تربيت بدني    كدپستي : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاكس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.