۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي
اخبار دفاعيه ها

برنامه دفاعیه های دانشکده تربیت بدنی 

 نام و نام خانوادگی

 رشته/گرایش

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 عنوان پایان نامه

 مکان دفاع

 تاریخ دفاع

 ساعت دفاع

مهری پوینده کیامدیریت ورزشی/اماکن دکتر ژاله معماریدکترعباس رضاییمطالعه مدیریت استعدادیابی فوتبال آلمان با رویکرد فراترکیب 
اتاق شورای پژوهشکده زنان 
97/11/028-10
 مهسا نوروزی شهری مدیریت ورزشی/بازاریابیدکتر ژاله معماری دکتر عباس رضایی مطالعه ساختار لیگ های فوتبال آلمان از سطح حرفه ای تا آماتور اتاق شورای پژوهشکده زنان 97/11/02 10-12 
 سیده سارا حاصلی مفردمدیریت ورزشی/اماکن دکتر مریم مختاری دکتر عباس رضایی ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی مناطق 19گانه آموزش و پرورش شهر تهران با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها(DEA) 
آمفی تئاتر(باغ نو) 
97/11/07 8-10 
 مریم علاییمدیریت ورزشی/اماکن دکتر مریم مختاری دکتر عباس رضایی طراحی مدل ساختاری-تفسیری عوامل مؤثر بر توسعه اخلاق حرفه ای در مربیان زن تیم های ملی 
آمفی تئاتر(باغ نو)  
97/11/07 10-12 
 نسرین مرادیمدیریت ورزشی/بازاریابی دکتر ناهید اتقیاء دکتر طاهره سیفی نقش بازاریابی اجتماعی در توسعه گردشگری ورزشی(مورد مطالعه:مناطق گردشگری ورزشی استان تهران) آمفی تئاتر(باغ نو) 97/11/07 13-15 
 فاطمه طهماسبی مدیریت ورزشی/اماکن دکتر پرستو اصانلو  دکتر رسول نوروزیبررسی رابطه بین مدیریت ارتباط مشتری(CRM) و تمایل مصرف کنندگان به پشیمانی در اماکن ورزشی تهران  آمفی تئاتر(باغ نو)97/11/13 10-12 
 سعیده رئیسیمدیریت ورزشی/اماکن دکتر پرستو اصانلو  دکتر طاهره سیفی سلمیبررسی رابطه مدیریت تغییر فرانوگرا و کارآفرینی سازمانی در فدراسیون های جمهوری اسلامی ایران آمفی تئاتر(باغ نو) 97/11/13 13-15 
 سحر دهقان نیری مدیریت ورزشی/اماکن دکترمریم مختاری  دکتر عباس رضاییارزیابی عملکرد هیئت های ورزشی استان البرز با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها(DEA)  آمفی تئاتر(باغ نو)  97/11/14  8-10
 سیده سمیه حسینی مدیریت ورزشی/بازاریابی دکتر مریم مختاری دکتر عباس رضایی ارائه مدل عوامل مؤثر بر کارآفرینی ورزشی در استان لرستان آمفی تئاتر(باغ نو) 97/11/14 10-12 
سارا عابدی پور مدیریت ورزشی/بازاریابی   دکتر پرستو اصانلو دکتر مرجان صفاریمطالعه تطبیقی راه های درآمدزایی لیگ های مطرح بسکتبال دنیا(لیگ ان سی ای، یورو لیگ، لیگ سی بی ای) با ایران و ارائه راهکار به لیگ ایران آمفی تئاتر(باغ نو)   97/11/14 13-15

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/29
تعداد بازدید:
1503
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ،دانشگاه الزهرا، دانشكده تربيت بدني    كدپستي : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاكس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.