۱۳۹۷ سه شنبه ۲۶ تير
اخبار دفاعيه ها

برنامه دفاعیه های دانشکده تربیت بدنی 

 نام و نام خانوادگی

 رشته/گرایش

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 عنوان پایان نامه

 مکان دفاع

 تاریخ دفاع

 ساعت دفاع

فاطمه طرازی فیزیولوژی ورزشی/کاربردیدکتر نیکو خسروی  دکتر ایوب سعیدی تأثیر تمرینات مقاومتی دایره ای، تداومی و تناوبی با شدت بالا بر روی نوروگولین4 و برخی شاخص های خطرزای قلبی عروقی و مقاومت به انسولین در مردان چاق آمفی تئاتر دانشکده(باغ نو) 97/07/13 10/30-12/30

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/12
تعداد بازدید:
910
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ،دانشگاه الزهرا، دانشكده تربيت بدني    كدپستي : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاكس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.