۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ آبان
اخبار دفاعيه ها

برنامه دفاعیه های دانشکده تربیت بدنی 

 نام و نام خانوادگی

 رشته/گرایش

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 عنوان پایان نامه

 مکان دفاع

 تاریخ دفاع

 ساعت دفاع

ماهنوش رضازادهمدیریت ورزشی/بازاریابیدکتر ناهید اتقیاء  دکتر طاهره سیفی سلامی مدل سازی جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی هندبال کشور آمفی تئاتر (باغ نو) 97/06/26 8-10
فاطمه موکل مدیریت ورزشی/بازاریابی دکترناهید اتقیاء دکتر طاهره سیفی سلامی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رفتار خرید مشتریان باشگاه های ورزشی منتخب بانوان شهر تهران 
آمفی تئاتر
(باغ نو) 
97/06/26 10-12 
 رحیمه منگشتیمدیریت ورزشی/اماکن  دکتر ژاله معماریدکتر مهسا سعادتی مطالعه وفاداری مشتریان زن مجموعه های ورزشی منطقه سه شهرداری تهران 
آمفی تئاتر
(باغ نو) 
97/06/26 13-15 
 هدیه بهرام زادهرفتار حرکتی/یادگیری دکتر پریسا حجازی دکتر پروانه شمسی پور تاثیر مداخله پس گستر، نوع تکلیف ویژه مهارت و سطح مهارت در فوتسال بر پردازش تحکیم حافظه ی حرکتی دانشجویان با بررسی نقش خواب و هوشیاری 
آمفی تئاتر
(باغ نو) 
97/06/27 8-9/30 
مونس علی پناه رفتار حرکتی/آموزش تربیت بدنی دکتر پروانه شمسی پور دکتر مریم رحیمیان تاثیر انگیختگی هیجانی(خوشایند و آزاردهنده) در فواصل تمرین آسایی متفاوت بر تحکیم حافظه حرکتی آشکار در نوجوانان نیمه ماهر بسکتبال 
کلاس201
(باغ نو) 
97/06/279/30-11 
 سپیده محمدیرفتار حرکتی/رشد حرکتی دکتر رزا رهاوی دکتر پریسا حجازی مقایسه تبحر حرکتی و رشد شناختی کودکان7تا11 سال دارای تولد زودرس با همتایان طبیعی 
آمفی تئاتر
(باغ نو) 
97/06/279/30-11 
 مریم آقاباباییرفتار حرکتی/یادگیری دکتر مریم رحیمیان دکتر رزا رهاوی بررسی تاثیر تمرینات بینایی و مهارتی بر عملکرد بینایی، پرتاب آزاد، در خودکارآمدی بسکتبالیست های مبتدی 
آمفی تئاتر
(باغ نو)  
97/06/27 11-12/30 
مریم احمدی رفتار حرکتی/روش آموزش تربیت بدنی دکتر پروانه شمسی پور دکتر پریسا حجازی تاثیر تعداد کوشش های تمرینی، مداخله پس گستر و چرت نیمروزی بر تحکیم حافظه در تکلیف چرخش ذهنی:با نقش واسطه گری جنسیت 
کلاس201 
(باغ نو) 
97/06/27 11-12/30 
مهسا بابا حسینی رفتار حرکتی/آموزش تربیت بدنی دکتر پروانه شمسی پور دکتر رزا رهاوی تاثیر نوع تداخل و تمرین بر تحکیم حافظه ی حرکتی سالمندان:فرآیند های شناختی زیربنایی تصویرسازی حرکتی و تداخل زمینه ای 
کلاس201
(باغ نو)  
97/06/27 13/30-15 
منصوره هداوندخانی رفتار حرکتی/رشد حرکتی دکتر معصومه شجاعی دکتر افخم دانشفر پاسخ دهی فرم خلاصه آزمون تبحر حرکتی بروینیننکس اوزرتسکی ویرایش دوم در کودکان پیش دبستانی 
آمفی تئاتر
(باغ نو)  
97/06/27 13/30-15 
مهری دین محمدی رفتار حرکتی/یادگیری دکتر افخم دانشفر دکتر معصومه شجاعی اثر تمرینات کم خطا بر یادگیری حرکتی پنهان:تمایز پیچیدگی و دشواری در تکالیف هدف گیری زنجیره ای 
آمفی تئاتر
(باغ نو)  
97/06/27 15-16/30 
فاطمه سیفی رفتار حرکتی/یادگیری دکتر معصومه شجاعی دکتر افخم دانشفر اثر تمرینات مینی ترامپولین و برای تونیک بر تبحر حرکتی، خودکارآمدی و ترکیب بدن کودکان 
آمفی تئاتر
(باغ نو)  
97/06/27 16/30-18 
فاطمه میر رفتار حرکتی/روش آموزش تربیت بدنی دکتر مریم عبدالشاهی دکتر پروانه شمسی پور تاثیر یک دوره تمرین ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر سرسختی ذهنی، تاب آوری و کنترل خشم در ورزشکاران ماهر، نیمه ماهر و کم تجربه ی تیم های ورزشی دانشگاه الزهراء(س) 
آمفی تئاتر
(باغ نو)  
97/06/31 8-9/30 
فاطمه نجفیان رفتار حرکتی/آموزش تربیت بدنی دکتر مریم عبدالشاهی دکتر سیما لیموچی تاثیر مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر مهارت های روانی معلولین دختر ورزشکار ماهر 
آمفی تئاتر
(باغ نو)  
97/06/31 9/30-11 
سهیلا رجائیرفتار حرکتی/آموزش تربیت بدنیدکتر پروانه شمسی پور دکتر مریم عبدالشاهی تاثیر خواب، نوع تداخل و تمرین (جسمانی و ترکیب آن با مشاهده ی عمل) بر پردازش تحکیم حافظه ی حرکتی در کودکان نیمه ماهر والیبالیست 
کلاس 201 
(باغ نو)  
97/06/31 11-12/30 
 روح انگیز انصاریفیزیولوژی ورزشی/محض دکتر پروانه نظرعلی-دکتر رستم علیزاده دکتر هیوا رحمانی تاثیر شش هفته تمرینات تناوبی شدید بر سطوح پلاسمایی پرتیم و مقاومت به انسولین در زنان غیر فعال دارای اضافه وزن 
آمفی تئاتر
(باغ نو)  
97/06/31 13/30-15 
 معصومه گرایی فیزیولوژی ورزشی/محض دکتر پروانه نظرعلی-دکتر رستم علیزاده تاثیر نوع و ترتیب تمرین ورزشی بر ترکیب بدنی، مقاومت بر انسولین، نیمرخ لیپیدی و عملکرد سلول های بتا در زنان دارای اضافه وزن 
آمفی تئاتر 
(باغ نو) 
97/06/31 15-16/30 
فهیمه مرادیان فیزیولوژی ورزشی/کاربردی دکتر پروانه نظرعلی-دکتر رستم علیزاده مقایسه تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر شاخص های آکوپتوزی در مردان جوان سالم 
آمفی تئاتر
(باغ نو)  
97/06/31 16/30-18 

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/24
تعداد بازدید:
1270
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ،دانشگاه الزهرا، دانشكده تربيت بدني    كدپستي : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاكس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.