۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر
معاونين و مديران

معاون آموزشي

دكتر نيكو خسروي
دكتراي فيزيولوژي ورزشي(PhD) 
شماره تماس: 88060490
آدرس پست الكترونيكي: nikukh@alzahra.ac.ir  

 

 معاون پژوهشي و اجرائي

 

دكتر پروانه نظرعلي
دكتراي فيزيولوژِي ورزشي (PhD)
شماره تماس: 88060490 
آدرس پست الكترونيكي:pnazarali@alzahra.ac.ir     

 

 

 مدير گروه رفتار حركتي

دكتر پريسا حجازي دينان 
دكتراي رفتار حركتي(PhD) 
شماره تماس: 85692990 
آدرس پست الكترونيكي: parisahejazi@alzahra.ac.ir 

 

 مدير گروه فيزيولوژي ورزشي

دكتر افسانه شمشكي
دكتراي فيزيولوژي ورزشي(PhD) 
شماره تماس: 85692674 
آدرس پست الكترونيكي: ashemshaki@alzahra.ac.ir 

 

 مدير گروه مديريت ورزشي

دكتر ناهيد اتقيا
دكتراي مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني(PhD)
شماره تماس: 85692680
آدرس پست الكترونيكي: natghia@alzahra.ac.ir 

 
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/24
تعداد بازدید:
2127
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ،دانشگاه الزهرا، دانشكده تربيت بدني    كدپستي : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاكس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.