۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر
شماره هاي تماس

رديف

نام و نام خانوادگي

شماره داخلي و مستقيم

1-

خانم دكتر معصومه شجاعي، رئيس دانشكده

2678-2693- مستقيم 88041468

2-

خانم دكتر نيكو خسروي

2675-2671 مستقيم 88060490

3-

خانم دكتر ناهيد اتقياء

2680

4-

خانم دكتر نوشين اصفهاني

2680

5-

خانم دكتر ژاله معماري

2680

6-

خانم دكتر پرستو اصانلو

2452

7-

خانم دكتر پروانه نظرعلي

2672

8-

خانم دكتر افسانه شمشكي

2674

9-

خانم آمنه رضوي

2674

10-

خانم دكتر پريسا حجازي

2990

11-

خانم دكتر مريم رحيميان

2990

12-

خانم دكتر رزا رهاوي

2990

13-

خانم دكتر دانشفر

2682-2480

14-

خانم دكتر پروانه شمسي پور

2698

15-

خانم دكتر مريم عبدالشاهي

2698

16-

خانم دكتر مريم مختاري

2698

17-

خانم دكتر مريم دلفان

2668

18-

خانم دكتر ليلا غزاله

2668

19-

خانم مه پري قاسم نژاد

2683-2412

20-

خانم مهين فرهادي زاد

2683-2412

21-

خانم سيما ليموچي

2683-2412

22-

اتاق اساتيد

2934

23-

خانم  ناهيد تقوي

2669

24-

خانم نرگس سادات فخارزاده

2678- مستقيم 88041468

25-

خانم اكرم ولي زاده

2459- مستقيم 88060491

26-

خانم فرشته صادقي

2675- مستقيم 88060490

27-

خانم مريم ابوالقاسمي

2695

28-

خانم خاطره فلك فرسا

2676

29-

خانم مهديه  رحماني

2461

30-

خانم ليلا دولت آبادي

2457

31-

خانم مهديه رضايي

2438

32-

خانم زرانگيز محمودي

2681

33-

خانم شهناز فيضي

2934

34-

خانم فاطمه شهرابي

2691

35-

خانم مريم محملي

2412

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/14
تعداد بازدید:
2097
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ،دانشگاه الزهرا، دانشكده تربيت بدني    كدپستي : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاكس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.