اطلاعيه استفاده از كتابخانه و سايت
به اطلاع دانشجويان مي رساند، كتابخانه و سايت دانشكده روزهاي يكشنبه تا ساعت 17 خدمات ارائه مي دهد.
تاریخ به روزرسانی:
1396/08/24
تعداد بازدید:
189
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ،دانشگاه الزهرا، دانشكده تربيت بدني    كدپستي : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاكس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.