۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي
فعالیت های بین المللی
تاریخ به روزرسانی:
1397/09/21
تعداد بازدید:
52
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ،دانشگاه الزهرا، دانشكده تربيت بدني    كدپستي : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاكس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.