۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۴ آبان
سایت
 سایت دانشکده تربیت بدنی واقع در سالن ایران (ساختمان باغ نو) می باشد.
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/22
تعداد بازدید:
719
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ،دانشگاه الزهرا، دانشكده تربيت بدني    كدپستي : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاكس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.