۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
فهرست خدمات قابل ارائه

خدمات آموزشي و تحصيلي(كارشناسي و كارشناسي ارشد)   فرآيند 

ترفيع پايه اعضاي هيأت علمي فرآيند

ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي فرآيند 

واحد تربيت بدني عمومي فرآيند 

خدمات پژوهشي فرآيند 

برگزاري همايش فرآيند

برگزاري كارگاه، نشست علمي و سخنراني فرآيند

آزمايشگاه فيزيولوژي ورزشي و رفتار حركتي فرآيند 

كتابخانه و سايت فرآيند 

خدمات اداري و مالي  

برگزاري جلسات دوره اي(شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي، گروه هاي آموزشي و كاركنان)  فرآيند 

برگزاري جلسات توجيهي دانشجويان جديد الورود 

كلاس هاي مربيگري فرآيند 

خريد وسايل ملزوم دانشكده فرآيند 

عقد قراردادهاي مكان هاي ورزشي فرآيند 

 
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/24
تعداد بازدید:
1038
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.