۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي
این نشست تخصصی با حضور ریاست محترم دانشکده و اعضای هیئت علمی برگزار گردید
1397/10/10
کارگاه مذکور توسط دکتر مریم دلفان عضو گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده برگزار شد.
1397/10/09
مدیر گروه مدیریت ورزشی منصوب شد.
1397/10/09
کسب عنوان فعال ترین کانون دانشجویی و مقام اول مرحله اول جشنواره رویش وزارت علوم توسط کانون هلال احمر دانشگاه الزهرا
1397/10/05
نشست صمیمى نمایندگان دانشجویى با دکتر پریسا حجازى، رئیس دانشکده و دکتر مریم دلفان، مسئول امور دانشجویى دانشکده
1397/10/05
مجموعه تصاویر
کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97
1397/10/16

 • کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97
  کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97
 • کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97
  کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97
 • کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97
  کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97
 • کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97
  کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97
 • کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97
  کارگاه بین المللی علوم ورزش های راکتی-بخش نظری 8 دی 97
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ،دانشگاه الزهرا، دانشكده تربيت بدني    كدپستي : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاكس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.