۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر
بازگشایی استخر دانشگاه پس از 3 ماه تعطیلی
1397/07/28
حضور اساتید و دانشجویان در جشنواره تربیت بدنی
1397/07/28
برگزاری سومین دوره آب درمانی و ورزش در آب ویژه اعضای هیئت علمی
1397/07/28
دکتر ژاله معماری به سمت معاون پژوهشی اجرایی دانشکده تربیت بدنی
1397/07/15
تقدیر و تشکر از زحمات دکتر پروانه نظرعلی
1397/07/15
انتصاب خانم دکتر پریسا حجازی دینان به سمت ریاست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
1397/06/24
مجموعه تصاویر
جشنواره تربیت بدنی 97
1397/07/29
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ،دانشگاه الزهرا، دانشكده تربيت بدني    كدپستي : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاكس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.