۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر
كارگاه آموزشي "برايتونيك و كاربرد آن در افزايش قابليت هاي حركتي و شناختي"
1396/09/25
استارت آپ شو دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
1396/09/19
دوره آماده سازي مدرسان براي تونيك
1396/09/19
كارگاه آموزشي EndNote
1396/09/19
صفر تا سكو
1396/09/08
حضور اعضاء هيات علمي و دانشجويان دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي در نشست بهداشت و سلامت همايش نگرش علمي و كاربردي به عفاف و حجاب در روز سه شنبه 7 آذر ماه 1396
1396/09/08
مجموعه تصاویر
تصاوير دانشكده
1396/08/06
 • آزمايشگاه فيزيولوژي ورزشي آزمايشگاه فيزيولوژي ورزشي
  آزمايشگاه فيزيولوژي ورزشي
 • آزمايشگاه فيزيولوژي ورزشي آزمايشگاه فيزيولوژي ورزشي
  آزمايشگاه فيزيولوژي ورزشي
 • آزمايشگاه فيزيولوژي ورزشي آزمايشگاه فيزيولوژي ورزشي
  آزمايشگاه فيزيولوژي ورزشي
 • سالن ورزشي ايران(باغ نو)سالن ورزشي ايران(باغ نو)
  سالن ورزشي ايران(باغ نو)
 • سالن ورزشي ايران(باغ نو)سالن ورزشي ايران(باغ نو)
  سالن ورزشي ايران(باغ نو)
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ،دانشگاه الزهرا، دانشكده تربيت بدني    كدپستي : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاكس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.